2009. december 15., kedd

Utolsó nap. A szokásos rutin: felkelés után torna, 40 fekvőtámasz. Szaladás, 50 fekvőtámasz a garázs mellett, körbejárom az utcatömböt. Kiszámítottam: 10 hét alatt kb. 100 mérföldet gyalogoltam, 100-at bicikliztem. 70 különböző rendezvényen, istentiszteleten, tanfolyamon, kiállításon, koncerten, vacsorán, kiránduláson, biciklitúrán vettem részt. Utolsó beszélgetésünk Rózsával.

Kommunizmus, tulajdonjog, lélektani következmények.

Ebéd Julie-val és Randy-vel. A tapasztalataimról beszélgetünk, a Jung előadásról. Megmagyarázom Freud és Jung elmélete közötti különbséget: libidó-elmélet és az archetípusok elmélete. Az idegen nyelv-tanulás nehézségei. Julie kínait tanul. A hangsúly érdekességei: többértelmű szavak.

Julie visz haza. Útközben tapasztalataimról mesélek: minden napnak megvolt az üzenete. A jungi szinkronicitás elméletéről beszélgetünk, az események egybeeséséről önéletrajzában. Édesapám eltávozásáról és örökségemről, mely az utamat lehetővé tette.

Meghívom Dont és Patriciát az Elmers-be egy utolsó vacsorára. Összegezem tapasztalataimat. (Megjegyzem: Budapesten nem fogják elhinni, hogy 10 hétig ingyen laktam náluk.)

Este megnéztünk egy dokumentumfilmet Jézus és a kereszténység történetéről az OPB-n.

Vallás és a hatalom lélektanának összefüggésein gondolkodom.

2009. december 14., hétfő

Reggeli torna: jó a levegőre kijönni, jó érzés itt lenni. Megnyugvással tölt el, hogy eredményes volt minden.

Ma becsomagoltam. Kimentem és vettem egy táskát a Goodwill-ben. 12.99 volt, de 6.49-ért adták. (Később megnéztem: egy hasonló 80-100 között van.)

Patricia már délben megterítette az asztalt. Fél háromkor már főzött. Telepítettem mindkettőjüknek a Skype-ot, majd kimentem a Lloyd Centerbe. Járkáltam, nézelődtem a könyvesboltban, a szuvenír boltban, néztem a korcsolyázókat. Felmértem, hogy mennyit változtam.

Vallás, szexualitás, szégyen közötti összefüggés.

Nagy vacsora: Ingrid+Henry, John+Mary, Don+Pat, Michael+Susan. Kétféle vegetáriánus étel + saláta. Új recept, bonyolult, Patricia a nevét se tudja. Az egyik tökkrém, dió darabokkal, édes szörp a tetején.

Vacsora után a nagy tévében megnéztük az ezévi kirándulós képeket. Don állította össze mindenkinek a képeiből.

Búcsú.

2009. december 13., vasárnap

Álom: magas tömbház legfelső emeletén vagyok. Ki akarok menni az erkélyre, de a korlát nagyon halványan látszik. Tudom, hogy ott van, de nem látom világosan, és ezért nem bízom benne, hogy valóban létezik. Nem merek kimenni, hogy rátámaszkodjam és kinézzek, mert iszonyú mélység van lent. Leülök és a lábammal próbálom elérni a korlátot, hogy meggyőződjem ott van-e.

Istentisztelet előtt találkoztam Marilyn-el. Említette a lelkész csütörtöki előadását, amelyben az erdélyi unitáriusokról is szó volt. Csodálkozott, hogy az erdélyiek számára a vallás etnikai identitásukat jelenti. Megmagyaráztam: ez olyan, mint az amerikai telepesek esete, akik szintén etnikai alapon csoportosultak. Vallásuk ugyanígy része volt az etnikai identitásuknak. Pl. az amisok, akik németek. Majd találkoztam Mark-al és Lil Hosman-al, beszámoltam a könyvem alakulásáról.

Istentisztelet, Dr. Mark Morrison-Reed beszolgáló lelkész: "Karácsony a 114. utcában". Elektronikus hírlevél: Habár már 50 éve elhúnyt, gondolatban minden karácsonyt dédnagyanyám házában töltök, Washington DC-ben. Tartsál velem, amint felidézem gyerekkorom keserédes ünnepi emlékeit minden vidámságával és ajándékaival, veszteségeivel és szeretetével.

Istentisztelet alatt az isten haláláról gondolkodtam: e nélkül nincs lelkészi hivatás. Amerikában ennek köszönhető, hogy a mainstream kereszténységnek olyan tekintélye volt. És végig a történelemben. Ezt mutatja a kereszténység története: az isten halála Pál apostollal kezdődött, majd Nietzchével és Freud-al új szakaszba lépett, amit implicit a humanizmus visz tovább. Az uu-k is fel kellene ismerjék. Egészen uu kezdek lenni... Ez az istentisztelet más volt. 10 hét alatt a tekintélyelvű benyomást felváltotta egy másik, ahol az értelmiségi eszmének is tere van.

Kijövök, Randy és Julie bemutatnak a lányuknak, aki szabadságon van itthon New York-ból. Megbeszélünk egy utolsó ebédet. Katie-nek megköszönöm, hogy vendégként résztvehettem a tanfolyamokon.

Ebédelni mentünk Don-ékkal és Henry-ékkel. Don-ék fia, Mike ma pár napra hazaköltözik, válik. Patricia kért, hogy maradjak. Az ebédnél Markról volt szó, felsőosztályú "fehér" kultúrájáról (Washington, Chicago). Kihoznak két jókora húsos szendvicset, pirított kenyérrel, meghintve porcukorral. A gyerekek iPhone-őrületéről van szó: az asztal alatt is "text"-elnek, úgy nyomkodják gombokat, hogy oda se néznek.

Ebéd után elmentem a Powell's-be. Vettem még két Erich Fromm könyvet. Olvasgattam. Még három nap... Sétáltam a belvárosban, a gitárost hallgattam, azzal az érzéssel, hogy része vagyok annak UU-nak, amely benne van a körülöttem lévő város szellemiségében. Az utóbbi két napban nekifogtam olvasni Fromm-ot (The Dogma of Christ). Más itten lélektannal foglalkozni, kézzelfogható a szükség. Az iskolákba is be kellene vezetni. Régen a valláserkölcsi nevelés épp ezt a szerepet töltötte be. Sok felekezeti iskola van Magyarországon is. Annakidején a lélektan tabu volt Romániában. Egy diktatúrában a neurotikusok rendszer-ellenesek, mert betegségükben a rendszernek épp annyi szerepe van, mint a családi hagyományoknak. A főtéren fiatalok álldogálnak, szórólapot nyomnak kezembe: "God says please do not go to Hell".

Vacsora: magyar kolbász. Utána elmentem venni valamit Hildáéknak a Rossban.

2009. december 12., szombat

Álom: dűlő épület felső emeletén az ablakokon keresztül suhan a táj. (Lajossal való beszélgetés után.)

Mai elmélkedéseim témái: az Isten halálával (Nietzche) kezdődött az értelem megszületése. Ez a pszichoanalízis, mint tudomány megszületésével esik egybe (1900, Freud: Álomfejtés). Az analízis ellentmondása: a jelenben kellene lenni, nem a múltban - ennek tudatában van igazi analízis. A lélektan nőiesnek tűnik, mert az ösztön-énnel (érzékiség) foglalkozik. Ennek a keretet viszont a férfi értelem (valóság relativitása) biztosítja. A vallástörténet ösztön és valóság viszonya, az anyagiasságtól való szabadság problémája. Ezért beszélünk Atyaistenről (ideál) és ezért volt elsősorban férfi mesterség a papság. A lélektani alapra való áthelyezés a fejlődés új szakasza.

A gyerekkori helyzet és reakciók megismétlődnek. A vallás az apa/anya komplexusnak, a tudomány az érett státusnak felel meg. Ez az apával/anyával való szembeszállást jelenti az ellenkező nem és a társadalom jelképében. Ez a szabadság, a férfi-jelleg megvalósulása. Az apa-figura asszimilációja, identifikáció.

Este vacsorázni mentünk az egész családdal. Nagy régi vendéglő, csupa fa minden, 40 éves étterem-lánc. Ez az épület a hálózat központja. Háromnegyed órát várunk a sorunkra, míg Don kezében villogni kezd egy Star Wars herkentyű.

Utána Aladdin Theater, jótékonysági koncert egy gyermekotthon részére: Trail Band. Nagyrészt karácsonyi énekek, mindenféle feldolgozásban (klasszikus, blues, pop, rock) és egy humorista bábjátéka a születés-történetről (Scott Parker - as 'Harold') . Megfigyeltem mennyire szükségük van az embereknek a nevetésre. Itt is, a templomban is nevetnek, ahányszor csak lehetőségük van rá. Akkor is, mikor hiányzik az igazi humor a viccből. Az est sztárja egy 70 körüli gitáros, aki feltűnő piros ruhájában, virtuóz rock-and-roll szólójátékával hozza lázba a közönséget (Doug Fraser). Mintha 20 éves lenne. Kiderül: Don-ék ismerőse, egyháztag, de ezt az "oldalát" ők sem ismerték.

Az önmagát feláldozó isten a kereszténység legnagyobb felismerése. Az unitáriusok ezt egyszerűen kihagyták az eredendő bűnnel együtt (holott ez Dávid Ferenc elméletének lényeges része). Ebből következett, hogy a vallást a külsőségekkel azonosítják. Ugyanaz a probléma, mint D.F. idejében. Ennek számos társadalmi-történelmi oka van...

2009. december 11., péntek

Ma takarítottam a leveleket a ház körül 10-től fél háromig. Ez jó volt, nagyon szép idő van. Ha kirepülsz a fészekből ne nézz vissza...

Lajossal és Zsuzsával ebéd egy thai vendéglőben. Ugyanolyan zöldséglevest ettem, mint Joe-ékkal. Vastag, félig nyers nagy káposztalevél- és hagyma-darabok. A káposztalevél alig fért a kanálra, pedig ekkora kanalat még nem láttam. A lé nagyon jól esett. Előtte megkóstoltam Zsuzsa zöldséges csirkéjét, iszonyú erős volt, utána nem győztem törölni az orrom. Otthon tapasztalataimról, Lajos gyerekkori emlékeiről beszélgettünk, a háború borzalmairól, kivándorlásuk és letelepedésük történetéről. Az erdélyi és magyarországi politikai és egyházi állapotokról. Nagyon jó volt!

Az amerikai magyarság minden nyáron összejövetelt tart Ohio-ban. Általában 150-en gyűlnek össze.

2009. december 10., csütörtök

Ma újra átnéztem, amit Don átküldött. Miután beszélgettünk kimentem, vettem elemeket a gépbe, járkáltam a boltokban és azon gondolkodtam, amiről szó volt.

Itt az emberek a teljességet keresik, így az ellenkező nemben az egész ember számít. Freud ösztön-energiában gondolkodott, Jung archetípusokban. A kettő tartalom és forma viszonyban áll. Mindkettőt használjuk az önkifejezésben. Az ösztön elemibb és nemtelen, mégis nemekben valósul meg. Mintha a szüleinket képviselnénk a társas kapcsolatokban.

Ma este héttől Mark Morrison-Reed: "The Perversity of Embracing Diversity. Talk Given at General Assembly 2009." (A sokszínűség perverzitása. 2009-ben tartott egyházi közgyűlésen elmondott beszéd.) Elektronikus hírlevél:

Ezen a előadáson, melynek címe: "Homályos elképzelések és kemény valóság között vergődve: a sokszínűség perverzitása" Morrison-Reed megállapítja: "Meglepő és fájdalmas igazság van az unitárius univerzalisták sokszínűségre való törekvése mögött. Ennek az igazságnak a felismerése azzal kezdődik, hogy őszintén felmérjük kik vagyunk, miért vagyunk azok, akik vagyunk, és egy rejtéllyel végződik, amelynek megoldása viszont nem reménytelen. Ha az unitárius univerzalisták valóban meg akarnak változni, akkor először is el kell fogadják az igazságot. Valóság és álom között vergődve mi a tennivalónk?"

Mark raszta frizurája fejkendővel összekötve, stílusa emlékeztet az afro-amerikai prédikátorokra. Beszédéből kiderül: a UUA mind szabadelvűbb és színesebb lett az évtizedek folyamán, mind többféle fajú és szexuális beállítottságú tagja van. (A lelkészek 6-7%-a LGBT.)

Adalék a freudi elmélethez: vallás és pszicho-szexualitás problémáján gondolkodtam, míg hazafelé jöttem. Írtó hideg van. Marilyn-nek elfagytak a csövei. Ott láttam őt is, és még sok ismerőst. Mikor hazaértem levelet kaptam tőle, melyben Mark előadását értékelte.

Megállapítottam, hogy időm végéhez közeledem, teljesítettem a tervem. A Jung előadás váratlan beteljesülése volt utamnak.

2009. december 9., szerda

Elmélkedéseim témái: a szexualitás, mint az ösztön megvalósulása., vallásos szimbólumok mint ennek jelképe. Tudomány, apa/anya komplexus és vallás (atyaisten és anyaszentegyház). A cölibátus, mint a komplexusra adott válasz. Rítusok és a valóság. Teljesség: visszatérés a lét alapjához. A fejlődés iránya: visszakapcsolódás (re-ligio). A világ "unitárius"-sága, azaz egysége a természettudományban és technikában. Továbbá: a szentháromság titka, az egység a háromságban: a szelf egysége. Ezekhez a karikákhoz kötötték a lovakat. A járdaszéleken sokfelé lehet látni, még a központban is. A nagy épület előtt a Powell's sarkáról visszaverődik a lenyugvó nap.

Utóbbi hetekben Jon Krakauer: "Into Thin Air" könyvét olvastam a Himalája megmászásáról. Számomra ez is egy jelkép.

Ma este Ingrid és Henry meghívtak vacsorára. Sült csirke volt rizzsel és salátával. Vacsora előtt a vallásról, tapasztalataimról beszélgettünk (Jung előadás, freudi ösztön-elmélet és vallás). Úgy tűnik felkeltettem Henry érdeklődését a humanizmus iránt, mert említette, hogy el szeretne menni az előadásaikra. Vacsora után megnéztünk egy régi western filmet John Wayne-el.